Festival trà thái nguyên

Festival Trà Thái Nguyên là sự kiện kinh tế, văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của trà Thái Nguyên, từng bước mở rộng giao lưu văn hóa trà, hợp tác phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển ngành trà, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trà. Các hoạt động của Festival Trà hướng tới các vùng chè và người trực tiếp trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh chè, góp phần tôn vinh người trồng chè và sản phẩm trà, nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam nói chung và vùng chè Thái Nguyên nói riêng. Festival Trà lần thứ 3 được tổ chức với quy mô Quốc gia và yếu tố Quốc tế, là sự kết hợp giữa các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội…

SỰ KIỆN KHÁC