Tri ân khách hàng viglacera 2017

Đến dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tổng công ty Viglacera – CTCP có ông Luyện Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban Gạch ốp lát – Sứ vệ sinh Viglacera; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban Kế hoạch – Đầu tư và các đồng chí là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban trực thuộc các đơn vị của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Đặc biệt, Hội nghị có sự hiện diện của các Đại lý, đối tác trong nước và quốc tế của Viglacera đã đồng hành cùng sự phát triển của Tổng công ty trong nhiều năm qua.

.

SỰ KIỆN KHÁC