Honda Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Honda Y-E-S lần thứ 12 dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam 2017

Công ty Honda Việt Nam (HVN) tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S Award) 2017, năm thứ 12.

Với mục tiêu phát triển những tài năng trẻ để thúc đẩy nguồn nhân lực tại Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều cuộc thi dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Điển hình trong số đó là Giải thưởng Honda Y-E-S dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực của các trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ trên toàn quốc. Sau 11 năm triển khai Giải thưởng Honda Y-E-S, Honda Việt Nam đã trao tặng Giải thưởng cho 110 sinh viên xuất sắc.

SỰ KIỆN KHÁC