Vinh danh thành tựu nông nghiệp việt nam

Vinh danh 63 nông dân Việt sáng tạo trong sản xuất

Tối 14/10 chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 và Tôn vinh, trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc được tổ chức tại Hà Nội.

Năm nay có 63 nông dân xuất sắc được vinh danh thuộc 4 nhóm lĩnh vực gồm: lĩnh vực trồng trọt chiếm số lượng cao nhất (21 người), chăn nuôi, trang trại tổng hợp (13 người); nuôi trồng thủy hải sản (10 người); sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp (10 người); phát minh, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật (9 người).

SỰ KIỆN KHÁC